Puurkaevud

Meie peamine tegevusala. Puurkaevude rajamisel on meie põhirõhk kvaliteetsel puurimistööl. Korralikult ette puuritud puurauk võimaldab paigaldada vajalikku mõõtu manteltorud, filtertorud ja teha reostuse vältimiseks ette nähtud torutaguse tsementatsiooni.

 

Puurkaevude projekteerimine ja puurimine

Puurkaevu rajamine nõuab enne puurimistööde alustamist mitmete kooskõlastuste hankimist: puurkaevu asukoha kooskõlastus, puurkaevu projekti kooskõlastus, kirjaliku nõusoleku taotlus. Säästmaks tellijat sellest bürokraatiast korraldame kogu paberimajanduse ise.

Puurkaevud manteldame plasttorudega algusest lõpuni ühe ja sama diameetriga. Puurkaevu töötavasse osasse paigaldame filtri koos kruusapuistega. Selline puurkaevu konstruktsioon tagab tulevikus lihtsa võimaluse puurkaevu hoolduseks.

 

Süvaveepumbad ja veevarustussüsteemid

Et puurkaevust vesi ka tuppa jõuaks, pakume tellijale välisvesivarustust: rajame torustiku puurkaevust tarbijani, paigaldame süvaveepumba ja hüdrofoori ning automaatikaseadmed, vajadusel ka veepuhastusseadmed.

Et vältida liigseid kulutusi pumpla rajamisele, teostame süvaveepumba ja veetrassi ühenduse külmakindla liitmikuga läbi manteltoru seina. Süvaveepumpadest paigaldame valdavalt GRUNDFOS pumpasid.

 

Reovee ärajuhtimine ja puhastamine

Et uuest puurkaevust ja puhtast veest täit rõõmu tunda on mõistlik kasutatud vesi korralikult puhastatult loodusesse tagasi juhtida. Selleks oleme väikemajapidamiste tarbeks töötanud välja eraldi toote, mis koosneb kanalisatsioonitorustikust, septikust ja imbväljakust. Selline lahendus tagab korrektse reovee ärajuhtimise ja puhastamise. Tulemusena saate nautida puhast põhjavett teadmisega, et seda jätkub ka teie lastele.

 

Puurkaevude hooldus ja remont

Puurkaevude hooldus meie nägemuse järgi on kindla ajavahemiku jooksul puurkaevu seisukorra kindlaks tegemine. Hoolduse käigus määratakse puurkaevu parameetrid (puurkaevu kogunenud sette hulk, staatiline ja dünaamiline veepind ning tootlikkus) ja vee kvaliteet. Hoolduse eesmärk on ära hoida puurkaevu seisukorra järsk halvenemine: liiva esinemine tarbitavas vees ja süvaveepumba kuivalejäämine. Selliste märkide ilmnemisel vajab puurkaev juba remonti. Üldjuhul piisab puurkaevu kogunenud sette väljapesemisest kompressoriga ja süvaveepumba tootlikkuse vastavusse viimisest puurkaevu tootlikkusega. Siinkohal väärib märkimist, et sette väljapesuks ei pea üldjuhul kasutama suurt ja võimast kompressorit, mis võib liivakivikaevudes teha probleemi veelgi hullemaks.  Üldjuhul piisab tavalisest 3bar/3m³ kompressorist. Sellise kompressoriga saab iga puurkaevu valdaja ise hakkama. Meie poolne teenus piirdub sel juhul vaid konsultatsiooniga.

 

Puurkaevude taastamine

Kui puurkaevu remondi käigus ilmneb, et puurkaevu mingil põhjusel (manteltoru või filter on purunenud, manteltoru põhikolonni tagune tsement on hävinud ja manteltoru tagant lekib ülemise veehorisondi vett) ei ole ikkagi võimalik kasutada, siis on lahenduseks puurkaevu taastamine. Puurkaevu taastamiseks oleme välja töötanud lahenduse, mis võimaldab vanast puurkaevust uue ehitada.

 

Puurkaevude likvideerimine

Tänu puurkaevude taastamise lahendusele on vajadus puurkaevude tamponeerimise teenuse järele jäänud järjest väiksemaks. Juhtudel, kui puurkaev on jäänud omanikuta ja ei leia enam rakendust, tuleb puurkaev keskkonnaohutuse vajadusest siiski tamponeerida.